Objectbeveiliging

Objectbeveiliging

Bewaking van een bedrijfspand of -terrein tijdens de nacht en in het weekend is bij uitstek een vorm van bewaking die het beste uitbesteed kan worden aan een professioneel beveiligingsbedrijf.

Apeople Security zorgt voor deskundig, gediplomeerd en betrouwbaar personeel dat buiten kantooruren uw pand bewaakt. Objectbeveiliging wordt aangeboden als een totaalpakket van verschillende taken.

Bedrijven met een meer dan gemiddelde kwetsbaarheid kunnen gebruik maken van permanente bewaking via Apeople Security. Dus ook overdag, wanneer men kritische eisen stelt aan toegangscontrole en soms zelfs moet worden overgegaan tot visitatie.

Objectbeveiliging omvat meerdere toezichthoudende taken met een preventief karakter. Deze taken kunnen verschillen van het ontvangen van bezoekers tot brand- en sluitrondes.

In feite wordt bij objectbeveiliging gelet op alle onregelmatigheden die het object en aangrenzende terreinen schade kunnen berokkenen. Het takenpakket van onze beveiligingsbeambten wordt inhoudelijk uiteraard afgestemd op uw specifieke wensen.

 

 

|

Menu