Beveiliging

Brandwacht inhuren

Wij leveren brandwachten die in staat zijn om adequaat en effectief in te grijpen. Onze brandwachten houden preventief toezicht ter voorkoming van brand en onveilige werksituaties op o.a. chemische plants / (petro)chemie. Ze houden bijvoorbeeld toezicht bij onderhoudswerkzaamheden als lassen, slijpen, boren in besloten en open ruimten en waar nodig verrichten ze gasmetingen. Hierbij zien ze toe op de naleving van de geldende veiligheidsprocedures en het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook spreken ze medewerkers aan bij overtredingen van de voorgeschreven regels.

Onze brandwachten hebben goede sociale vaardigheden en vergroten hiermee het veiligheidsbewustzijn bij de (technische) collega’s. Bij calamiteiten zijn de brandwachten verantwoordelijk voor het alarmeren van hulpdiensten en het evacueren van de aanwezige mensen.

Waarom een brandwacht?

Brandwachten worden vaak verplicht gesteld vanuit de gemeente of verzekeringsmaatschappijen, enkele voorbeelden wanneer een brandwacht verplicht kan worden gesteld zijn o.a.:

 • Uitval van uw brand- en/of blusinstallatie.
 • Verbouwingswerkzaamheden in uw pand waardoor er brandgevaarlijke situatie kunnen ontstaan.
 • Heetwerkzaamheden zoals lassen, branden en slijpen.
 • Werken in besloten ruimten.
 • Evenementen waarbij een groot aantal personen worden verwacht, op een kleine oppervlakte.

Wanneer een brandwacht inzetten?

 • Controle op naleving van procedures en voorschriften
 • Controle op de juiste beschermingsmiddelen
 • Controle vergunningen werknemers
 • Verrichten van gas en zuurstofmetingen
 • Bestrijding
 • Verlenen van eerste hulp
 • Toegangscontrole

 

|

Menu